1.- Informació de la societat

Amb l’objectiu de complir amb la normativa definida a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Titular: SENTINEL CATALUNYA, S.L.
Domicili: C / Doctor Buxó 16, 08110 Montcada (Barcelona)
Telèfon: 935.752.720

2.- Objecte

Aquest avís legal regula l’accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web http: /www.sentinelcat.com (en endavant, “pàgina web”), titularitat de SENTINEL CATALUNYA S.L. (en endavant SENTINEL), així com els continguts i serveis que en elles s’inclouen. L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d’aquestes condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi detingudament.

SENTINEL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web .

3.- Accés i ús de la web

Els continguts d’aquest lloc web tenen com a objecte el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas constitueixen assessorament legal o professional. SENTINEL ni cap dels membres que integren la signatura, a títol individual i / o col·lectiu, accepta cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l’ús que es faci de la informació continguda al lloc web. L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i vam advertir que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. SENTINEL no es fa responsable del contingut d’altres llocs web vinculats o accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços d’hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l’aprovació dels seus continguts per part de SENTINEL ni l’existència de cap tipus d’associació entre SENTINEL i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d’aquest lloc web estan prohibides sense el previ consentiment exprés de SENTINEL. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització del lloc web des d’un ordinador personal.

SENTINEL no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El propietari d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, SENTINEL no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, SENTINEL no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

SENTINEL no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la pàgina web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web, de titularitat de SENTINEL o de tercers.

5.- Llei aplicable i Jurisdicció

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. La interpretació i resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de la participació de l’Usuari en els serveis d’aquesta web estarà subjecta als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

FINALITATS PRINCIPALS DEL TRACTAMENT

Gestionar la contractació de productes i / o serveis.

Va enviar de comunicacions comercials.

Resolució de consultes plantejades a través de pàgina web i / o xarxes socials.

BASES legitimadores PRINCIPALS

Execució del contracte.

Interès legítim.

Compliment d’obligacions legals.

DRETS

Entre d’altres, dret d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en el cas que el tractament estigui basat en l’interès legítim.

PROCEDÈNCIA

Facilitats pel titular.

  • QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ?

SENTINEL CATALUNYA, S.L.
C / Doctor Buxó 16, 08110 Montcada (Barcelona)
Telèfon: 935.752.720

  • AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES DADES PERSONALS ? 

L’informem que les dades proporcionades seran incorporades a fitxers titularitat de SENTINEL, per a la gestió dels comptes com a clients

  • QUANTS TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES I A QUI LES CEDIM ?

Les seves dades personals no seran cedides ni venudes. Totes les dades que proporcioni a SENTINEL seran tractades indefinidament mentre sigui client. Un cop es doni de baixa, les seves dades podran ser conservades durant el termini legal que sigui aplicable en cada moment perquè els titulars de les bases de dades puguin complir amb la normativa vigent.

En qualsevol moment pot oposar a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició d’usuari, llevat que es doni de baixa com a tal.

  • QUINS DRETS LI ASSISTEIXEN EN CAS DE TRACTAMENT DE DADES ?

Així mateix, l’informem de que gaudeix d’un dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació o portabilitat, que podrà fer efectiu en qualsevol moment mitjançant la remissió d’una comunicació escrita a SENTINEL, amb domicili social a Montcada, carrer Doctor Buxó 16, o contactant amb nosaltres al correu electrònic comercial@sentinelcat.com. Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que SENTINEL ha tractat les seves dades contravenint la present Política de privadesa o qualsevol altra normativa vigent relacionada.

SENTINEL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

SENTINEL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 21 d’octubre de 2019